top of page

מסלולי קריירה

בחירת קריירה לשארית חייך היא החלטה קשה.  אולי אפילו קשה יותר הוא לגלות היכן להתחיל.  שם נכנסת הקבוצה שלנו לתמונה.  החברים שלנו מחויבים לעזור לך להצליח על ידי פתיחת דלתות ויצירת קשרים עבורך שבדרך כלל אין לך גישה אליהם.  

הפאנל המגוון שלנו מורכב ממסד   חברים בתחומי תעסוקה רבים ושונים המורכבים מהמגזר הציבורי והפרטי וכן מהממשלה.

Tree Lined Path
bottom of page