top of page
Image by Matthew T Rader

המטרה שלנו

המטרה העיקרית שלנו היא לעזור לכל בני הנוער להצליח להשיג את יעדי הקריירה שלהם.  אנו מאמינים שכל צעיר שמתחיל את מסע הקריירה שלו צריך לקבל את אותן הזדמנויות וסיוע בהשגתן ללא הבדל גזע, דת, נטייה מינית או מוצא כלכלי.  אנחנו כאן כדי לעזור לשבור מחסומים ולפתוח דלתות שאחרת היו מונעים מהעולם מוחות מדהימים באמת שאולי לא תהיה להם הזדמנות להכיר.

bottom of page